Freebay AG

För att bättre kunna betjäna kunder, partners och gemensamhet har Karatbars försäljnings- och marknadsföringsavdelning överförts till ett helt nytt oberoende företag, Freebay AG, baserat i Schweiz. Den officiella lanseringen av företaget kommer att ske den 1 oktober, med ett kickoff-evenemang som inte får missas den 10 oktober 2020. Företaget befinner sig för närvarande i en […]

➛ ➛